PET/CT Decontat prin CNAS

Vă atragem atenţia că dosarele se depun la Casele de Asigurări de Sănătate judetene respectiv al OPSNAJ şi/sau a Transporturilor care le transmit pe fax, e-mail sau posta la CNAS cu adresă de înaintare, având numărul de înregistrare al casei de asigurări de sănătate respective.

a) Documentul principal îl reprezintă referatul medical, completat de medicul curant – oncolog, avizat de coordonatorul de program de la nivelul judeţului respectiv sau din Centrele universitare, după caz.

b) dosarele pacienţilor, pentru efectuarea examinării PET/CT trebuie sa conţină: copia actului de identitate, consimţământul pacientului, referatul de justificare parafat şi semnat de medicul oncolog curant şi validat de medicul coordonator de program, investigaţiile care susţin diagnosticul şi evoluţia bolii precum şi rezultatul examinării anterioare dacă este cazul;

c) dosarele se depun la Casele de Asigurări de Sănătate care le transmit lunar, la CNAS în prima săptămână a fiecărei luni, cu adresă de înaintare şi având număr de înregistrare al casei de asigurări de sănătate respective;

d) pentru dosarele incomplete, întreaga responsabilitate revine în exclusivitate medicului curant şi caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află pacienţii şi sunt respinse de drept.

Documente

Examinările noastre
Examinarea PET/CT

FDG-PET este o tehnică de medicină nucleară care oferă informații tridimensionale cu privire la rata metabolismului glucozei în organism. Detalii...

Examinarea CT

CT este net superioară examinărilor radiologice clasice pentru că oferă imagini de secțiune prin corpul uman Detalii...

Ecografie

În Centrul nostru dispunem de aparatura ecografică de ultima generație, scopul nostru fiind de a asigura pacientului un diagnostic rapid și real. Detalii...

News
Informații