Politica de confidențialitate

Home > Politica de confidențialitate

Politica cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

La data de 25.05.2018 intră în vigoare Regulamentul European nr. 679 /2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Noua reglementare la nivel european pune accent pe transparenţă faţă de persoana vizată în contextul prelucrării datelor sale cu caracter personal și ne responsabilizează pe noi, în calitate de operator de date, cu privire la modalităţile de prelucrare.

Astfel, drepturile persoanelor vizate sunt consolidate și completate cu noi drepturi, precum: dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la restricţionarea prelucrării.

Drepturile cu privire la datele cu caracter personal de care beneficiaţi, în calitate de persoană vizată sunt:

Dreptul de a fi informat - dreptul de a obţine din partea băncii o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective
· Dreptul la rectificare - dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc
· Dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării – dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării
· Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct
· Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
· Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere
· Dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-aţi furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, precum şi de a le transmite altui operator
· Dreptul la opoziţie - dreptul de a va opune în orice moment, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc
· Dreptul de a nu fi suspus unei decizii automate individuale - dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă.

Firma noastră va depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru, prin stabilirea unor măsuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau accesării neautorizate, precum şi a altor riscuri similare.

Dacă aveţi întrebări sau sugestii/sesizări ori doriţi să vă exercitaţi vreunul dintre drepturile pe care le aveţi cu privire la protecţia datelor, în calitate de persoană vizată, vă rugăm să contactaţi responsabilul cu protecţia datelor, folosind datele de contact info@petct.ro sau apelând 0259.40.90.90, 0259.40.90.91.

Cu stimă, Echipa Pet Pozitron.

Program

Luni

08:30 - 16:30

Marți

08:30 - 16:30

Miercuri

08:30 - 16:30

Joi

08:30 - 16:30

Vineri

08:30 - 16:30

Programări

Puteți face o cerere de programare telefonic în timpul orelor de serviciu sau online la orice oră.
Sună: +4 0720 016 121 | +40 259 40 90 90 | +40 259 40 90 91